Reklamationsret

Jf. købeloven gives privatkunder (detailkunder) en reklamationsret i 24 måneder. Reklamationsretten betyder, at kunden kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Der skal reklameres inden rimelig tid, efter manglen er konstateret. Reklameres der inden 2 måneder, anses reklamationen for værende rettidig.

Skulle der mod forventning findes en fabrikationsfejl inden for de 24 måneder, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted, medmindre fejlen skyldes betjeningsfejl eller modifikationer fra brugerens side samt normal slitage.

Ved reklamation over en vare, skal det pågældende produkt indsendes til os på vores adresse:
Nika Import Cosmetics ApS
H.P.Christensens Vej 3
DK-3000 Helsingør


Når varen returneres, bedes pakken mærket med påskriften "RMA". Det er vigtigt, at returvaren pakkes forsvarligt ind, da reklamationsretten ellers kan bortfalde, og Nika Import Cosmetics ApS vil da returnere varen pr. postopkrævning til afsender.

Desuden skal der medsendes følgende information:
- Ordrenummer eller fakturanummer (evt kopi af faktura).
- Udførlig fejlbeskrivelse***
Bemærk venligst: Vi tester kun i forhold til afsenders fejlbeskrivelse.
Der bedes også påført, hvordan fejlen viser sig, eller hvordan den er blevet konstateret, samt hvordan vi genskaber fejlen.

Evt. testgebyr:
Såfremt der indesendes et produkt til os, som viser sig ikke at være behæftet med en mangel, ser vi os nødsaget til at tage et testgebyr på DKK. 250,00 inkl. moms til dækning af udgifter i forbindelse med tests. Derudover vil der blive opkrævet vore udgifter til forsendelse. Varen bliver returneret til afsender pr. postopkrævning med en samlet opkrævning på testgebyr, forsendelse og postopkrævningsgebyr.

Varer uden for reklamationsretten:
Varer, der ikke indgår under reklamationsretten, vil blive returneret for afsenders regning.

Reklamationsvarer uden forsvarlig emballage:
Varer, som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive faktureret DKK 50,00 inkl moms gebyr til ny emballage.

Nika Import Cosmetics ApS 's behandling af returvarer:
Hvis en vare returneres til Nika Import ApS p.g.a. af mangler, kan man vælge at få varen repareret, eller såfremt manglen ikke er uvæsentlig - få den ombyttet, eller få et passende afslag i købesummen. Såfremt manglen ikke kan udbedres kan i dette specelle tilfælde få ophævet købet.

Der kan ikke kræves omlevering, hvis gennemførslen af dette er umuligt eller hvis dette vil påføre Nika Import Cosmetics ApS uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køber.

Misbrug og indgreb:
Al reklamationsret bortfalder ved misbrug eller indgreb.

FØLG OS PÅ INSTAGRAM @NIKAIMPORT